دربارهما

هنان Guoxi فوق خالص جدید مواد شرکت, با مسئولیت محدود

هنان Guoxi Ultra-pure جدید مواد شرکت, با مسئولیت محدود در ژوئن 2012 توسط کارشناسان متعددی است که تحصیل علم مواد عمده از مدرسه علوم مواد و مهندسی (SMCE) در دانشگاه جنوب مرکزی که مساحت 110.000 متر مربع تاسیس شد ، سرمایه ثبت شده آن 12،000 است 000.00usd.

محصولات ویژه