8.jpg


اعتقاد ما: در مرزهای علم و فناوری خلوص بالا، راهنمایی از مدل های پیشرفته مواد. ما اصرار داریم که یکپارچه سازی توسعه تحقیقات و تولید، و به طور مداوم سطح تکنولوژی و توسعه را از طریق نوآوری افزایش دهیم، و اکنون رشد کرده ایم نوآوری های پیشرفته شرکت های تولیدی پیشرفته، ما به طور پیوسته موفق به کسب "Henan کیفیت برجسته نوآوری سازمانی نوآوری"، "2014 ده شرکت نوآورانه دو جانبه استفاده از فن آوری"، "2016 دو تکنولوژی استفاده از 10 پروژه نوآوری" و دیگر عنوان های افتخار. ما نیز برنده جایزه سوم در جلسه چهارم رقابت کارآفرینی نوآوری چین در صنعت مواد جدید و جایزه اول در چهارمین کنفرانس علمی و فناوری کارآفرینی استان هنان در سال 2015.


اکنون گواهی SGS و ISO را داریم.9.jpg


10.jpg