صفحه اصلی > در باره ما > کارگاه تولید

车间图片.jpgشرکت ما دسته productionof 6N بالا خلوص مس و روی در حال حاضر در حال حاضر محصولات ما در زمینه های تولید بالا و وزارت دفاع ملی استفاده شده تولید کرده اند و خوب سود اقتصادی و اجتماعی به نفع.< henan="" guoxi="" ultrapure="" new="" materials="" project="" technology="" research="" center="">ساخته شده تحت حمایت بخش هر دولت ما ساز نوآوری به بهبود بهتر و بهتر. ما دو پژوهش های علمی بین المللی دستاوردهای پیشرفته را به دست آورد: 《Large مقیاس تولید 6N خلوص بالا روي پروژه technology》and《Large مقیاس تولید 6N بالا خلوص مس پروژه technology》، مدل هشت ابزار ثبت اختراعات و اختراع دو اختراع ثبت شده در شرکت 2015.Our افتخار به محصولات صنعتی 《military catalog》 توصیه می شود انتخاب می شود، ما نیز فعالانه ترویج ادغام نظامی-عمق.